Skip to content

Alek CZ

English
Komunikační a vyhodnocovací program Tisk
Komunikační a vyhodnocovací program "WODBER" pracuje pod OS  XP nebo Vista. Nabízí ucelený přístup jak ke komunikaci, tak i ke statistickému zpracování naměřených dat. Obsahuje mnoho předem definovaných tabulek tak, aby jejich používání bylo co nejjednodušší, rychlé a snadné.
Každou tabulku lze převést na graf a nebo data exportovat do tabulkového programu kde lze vytvořit tabulku na míru pro vlastní potřebu a nebo pro vedení závodu. Tento postup je sice pracnější, ale velmi univerzální. Pokud zpracováváme naměřená data z více míst a to např. impulsy, teploty, tlaky od jednotlivých snímačů a nebo je dostáváme přes komunikační linku z měřičů např. tepla je přímo nutné zpracovávat tato data grafickou formou (tabulky jsou samozřejmě k dispozici) - především porovnáním. Jako součást programu je zde velmi silný aparát grafického porovnání. Volíme pouze datum a měřené místo. Tvorba grafů je velmi rychlá a všechny grafy v programu se upravují podle velikosti Vámi zvoleného okna a to i při operativním vyhodnocení 1/4 hod. nebo hodiny. Součástí programu je i možnost slučování měřidel do energetických skupin s jednotlivými váhami a znaménky. S těmito energ. skupinami je možné pracovat formou tabulky, ale také grafu a provádět vzájemná porovnání např. středisek v závislosti na celkovém odběru a pod. Pomocí definice fakturačních skupin je možné vytvářet podklady pro rozúčtování a nebo fakturaci jednotlivým střediskům přes různé druhy energie.
Při operativním vyhodnocení stavu odběru nebo monitorování se používají 4 samostatné textově odlišné zvukové výzvy. Program používá pro komunikaci standardní sériové rozhraní.