Skip to content

Alek CZ

English
Představení Tisk
Naše nabídka je zaměřena na, podnikovou energetiku - (elektrická energie-monitorování a regulace, ekvitermní regulace s časovými programy, měření jednotlivých druhů energií), na vyhodnocování chodu a prostojů výrobních zařízení, linek a na program pro archivaci a vyhodnocení naměřených dat.
Technické a programové  řešení se úspěšně využívá u odběratelů od odběru desítek [kW] až po tisíce [kW]. V některých aplikacích se samozřejmě technické a programové řešení trochu liší podle potřeb uživatele a jeho priorit.
Cenová relace a technické řešení rozlišuje malé a jednoduché odběry až po složité distribuované systémy s rozsáhlou vizualizací naměřených dat na počítačích PC v podnikovém informačním systému. U jednodušších aplikací není zapotřebí ani nadřízený počítač PC, což znamená podstatnou úsporu především u nadstavby programového vybavení. Návratnost je podle velikosti podniku od 6 měsíců do 2 roků.