Skip to content

Alek CZ

English
Plánované prohlídky, výměny a opravy Tisk
Jsou založeny na termínech uvedených v jednotlivých kartách strojů nebo seskupení s vazbou na neplánované opravy. Základem jsou data o potřebě vykonat jednotlivé druhy prohlídek, oprav, seřízení, výměny náplně a pod. pro správný chod stroje. K přehlednosti přispívá i zpětné hlášení o výsledku plánované prohlídky následně možný i vznik i plánované opravy. Hotové prohlídky a opravy jsou pro potřeby statistiky dále archivovány. Pro příslušný datum je vždy k dispozici plán prohlídek s potřebným popisem práce a materiálu.