Skip to content

Alek

Czech
Typový projekt
Popis činnosti programu ÚDRŽBA Print
There are no translations available

dostupné činnostiÚvodní tabulka má tento vzhled a jednotlivé dostupné činnosti.

 

 

 

 

Nová data

Po volbě "Nová data" zakládáme jak novou kartu linky tak i v již existující lince jednotlivé stroje nebo pracoviště. Dostáváme se do formuláře LINKA na poslední záznam. Pomocí myši a nebo klávesou PgUp se dostaneme na nový záznam a tím můžeme založit novou LINKU, STROJ, PROHLÍDKU a nebo VÝMĚNU pro příslušnou linku a stroj.

Read more...
 
Plánované prohlídky, výměny a opravy Print
There are no translations available

Jsou založeny na termínech uvedených v jednotlivých kartách strojů nebo seskupení s vazbou na neplánované opravy. Základem jsou data o potřebě vykonat jednotlivé druhy prohlídek, oprav, seřízení, výměny náplně a pod. pro správný chod stroje. K přehlednosti přispívá i zpětné hlášení o výsledku plánované prohlídky následně možný i vznik i plánované opravy. Hotové prohlídky a opravy jsou pro potřeby statistiky dále archivovány. Pro příslušný datum je vždy k dispozici plán prohlídek s potřebným popisem práce a materiálu.
 
Operativní údržba Print
There are no translations available

Využívá hlášení poruch přímo od obsluh strojů. Při tomto hlášení je hlavním bodem pro servisní personál informace na alfanumerickém displeji pageru a nebo vytištění hlášené poruchy na smluveném místě. Servisní personál je ihned informován a na textovém displeji pageru (ceny téměř stejné jako o numerického nebo jenom akustického) o místě - LINKA a zkráceném popisu závady. Jako velmi se účinné a jednoduché se osvědčilo využití počítačové sítě závodu k nahlášení, převzetí a ukončení poruch. Časy jednotlivých úkonů tj. nahlášení, převzetí a ukončení jsou archivovány. Nahlašování poruch provádí jak vedoucí výrobních úseků tak i pověření pracovníci (přístupové kódy). Pokud není rozvedena počítačová síť, může se k nahlášení použít samostatný průmyslový terminál. Obdobně je řešeno i přebíráním a potvrzování požadavků jednotlivými servisními pracovníky. Servisní personál po nahlášení poruchu převezme a po opravě může zpětně odhlásit a doplnit informace o průběhu opravy. Současně je přesně zjištěn čas potřebné reakce na požadavek, doba opravy a čas po který stroj nemohl pracovat. Statistické vyhodnocení poruch s různými podmínky je možné pro jednotlivé linky, stroje.
 
Datová struktura Print
There are no translations available

Program využívá databázi ACCES, která je součástí programového balíku Office 97 nebo Office 2000. Program využívá počítačů v síti pod OS WIN 98, NT. Na jednom vybraném PC je vedena společná databáze.
Předpokladem datové struktury je rozdělení závodu na jednotlivé linky (může být i jedna), které se dále dělí na jednotlivé stroje, pracoviště nebo operace. Pro jednoznačné určení stroje je možno použít jeho identifikační číslo, tj. číslo základního prostředku v rámci závodu a nebo vazbu na identifikační číslo linky. IČ linky nebo stroje může být textového nebo číselného charakter.
Read more...