Profil firmy
Firma ALEK vznikla v roce 1990 jako fyzická osoba. Od roku 1992 je jejím pokračovatelem firma ALEK spol. s r.o., zapsaná u obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 1110. IČO:45797994.   DIČ:CZ45797994.
Hlavní činností společnosti je vývoj software a komplexní automatizace výrobních procesů a
jsme také partnerskou aplikační firmou programovatelných mikropočítačů PROMOS (výrobce ELSACO)