Operativní údržba
Využívá hlášení poruch přímo od obsluh strojů. Při tomto hlášení je hlavním bodem pro servisní personál informace na alfanumerickém displeji pageru a nebo vytištění hlášené poruchy na smluveném místě. Servisní personál je ihned informován a na textovém displeji pageru (ceny téměř stejné jako o numerického nebo jenom akustického) o místě - LINKA a zkráceném popisu závady. Jako velmi se účinné a jednoduché se osvědčilo využití počítačové sítě závodu k nahlášení, převzetí a ukončení poruch. Časy jednotlivých úkonů tj. nahlášení, převzetí a ukončení jsou archivovány. Nahlašování poruch provádí jak vedoucí výrobních úseků tak i pověření pracovníci (přístupové kódy). Pokud není rozvedena počítačová síť, může se k nahlášení použít samostatný průmyslový terminál. Obdobně je řešeno i přebíráním a potvrzování požadavků jednotlivými servisními pracovníky. Servisní personál po nahlášení poruchu převezme a po opravě může zpětně odhlásit a doplnit informace o průběhu opravy. Současně je přesně zjištěn čas potřebné reakce na požadavek, doba opravy a čas po který stroj nemohl pracovat. Statistické vyhodnocení poruch s různými podmínky je možné pro jednotlivé linky, stroje.