Popis činnosti programu ÚDRŽBA

dostupné činnostiÚvodní tabulka má tento vzhled a jednotlivé dostupné činnosti.

 

 

 

 

Nová data

Po volbě "Nová data" zakládáme jak novou kartu linky tak i v již existující lince jednotlivé stroje nebo pracoviště. Dostáváme se do formuláře LINKA na poslední záznam. Pomocí myši a nebo klávesou PgUp se dostaneme na nový záznam a tím můžeme založit novou LINKU, STROJ, PROHLÍDKU a nebo VÝMĚNU pro příslušnou linku a stroj.

Editace dat

Editace datVolba umožňuje upravovat - editovat data na příslušné LINCE, STROJI, PROHLÍDCE, VÝMĚNĚ nebo PORUŠE přímo a nebo s určitými podmínkami výběru. Pokud někde v definici zůstane hvězdička, znamená to, že editace - prohlídka dat,na úrovni linka, stroj, prohlídka, výměna a pod. se uskuteční přes všechna data.
Přes tlačítko LINKY se nám zobrazí formulářový vstup pouze pro linky. Zde máme možnost zkontrolovat nebo změnit některé údaje, které tuto linku charakterizují.
Přes tlačítko STROJE dostáváme formulářový vstup přes jednotlivé stroje linky ať už jsme ve formulářovém vstupu LINKY a nebo v EDITACI DAT - VÝBĚR.
Přes tlačítko PROHLÍDKY dostáváme formulářový vstup přes všechny prohlídky které splňují zadané podmínky. Na položce Označení prohlídky si máme možnost nechat zobrazit pro příslušný stroj (nebo podle podmínky ) zatím definované prohlídky např. přes celý závod, linku a pod.
ProhlídkyV případě že jsme zvolili hvězdičkovou konvenci v některé volbě máme tedy k dispozici více údajů. Pro lepší přehlednost a nebo pro vyhledávání a porovnání mezi sebou je vhodné přepnout na TABULKOVÉ zobrazení -Tabulkový list přes příslušnou ikonu v liště.
Pro práci s již hotovými prohlídkami nebo opravami můžeme použít i definování intervalu v rámci období. Na základě vrácených sestav "Plán - Prohlídek" je k již hotové prohlídce nebo opravě doplněn příslušný text jak dopadla prohlídka a nebo jeli nutné založit na základě prohlídky opravu.

Plán prohlídek

Plán prohlídekTlačítko "Plán prohlídek" nám zajišťuje výstupní sestavy pro uskutečnění plánovaných prohlídek, doby trvání a jejich aktualizaci - u prohlídek, které již byly provedeny jsou přesunuty do hotových prohlídek a zároveň vypočteno nové datum prohlídky.
Máme několik možností, jak ovlivnit výpis.
1) Výpis do konce období - ke kterému datumu chceme ukončit prohlídky.
2) Výpis v termínu tj. začátek a konec období - umožňuje zjistit množství prohlídek a časovou náročnost např. na poslední týden v měsíci, nebo na poslední měsíc v 1/4 roku kvůli:
  a) dovolené údržbářů
  b) vytíženost linky zakázkou a pod.
Výpis nám umožňuje rozlišit strojní prohlídky od elektrických - především evidence revizních zpráv.

Máme k dispozici tři tlačítka:
a) Sestava
Tyto výpisy můžeme provádět několikrát za sebou bez ohledu na změnu termínu. V poli popis prohlídky je text uložen přesně tak, jak byl zadán tj. např. do dvou sloupečků.
b) Trvání
Je vytvořena dočasná tabulka z uvedených podmínek a zkrácená. V závěru je uvedeno počet hodin potřebných pro všechny prohlídky.
c) Aktualizace
Je pravděpodobné, že všechny prohlídky nebyli realizovány ve stejném termínu, pak se dá použít tlačítko aktualizace. Opět je vytvořena dočasná tabulka z uvedených podmínek, kde máme možnost jednotlivé prohlídky navrhnout na aktualizaci a zbývající z tohoto balíku vyloučit. Nový termín dosadíme, až skutečně bude prohlídka provedena. Při aktualizaci je dosazeno aktuální datum.

Plán výměn

Platí to samé jako pro prohlídky, s tím že je zde navíc tlačítko materiál. Dostáváme sestavu kolik materiálu a v jakém období budeme potřebovat.

Plán oprav - Formulář pro založení a evidenci opravy

Plán opravTlačítko "Plán prohlídek" nám zajišťuje výstupní sestavy pro uskutečnění plánovaných prohlídek, doby trvání a jejich aktualizaci - u prohlídek, které již byly provedeny jsou přesunuty do hotových prohlídek a zároveň vypočteno nové datum prohlídky.
Máme několik možností, jak ovlivnit výpis.
1) Výpis do konce období - ke kterému datumu chceme ukončit prohlídky.
2) Výpis v termínu tj. začátek a konec období - umožňuje zjistit množství prohlídek a časovou náročnost např. na poslední týden v měsíci, nebo na poslední měsíc v 1/4 roku kvůli:
  a) dovolené údržbářů
  b) vytíženost linky zakázkou a pod.
Výpis nám umožňuje rozlišit strojní prohlídky od elektrických - především evidence revizních zpráv.

Máme k dispozici tři tlačítka:
Plán oprava) Sestava
Tyto výpisy můžeme provádět několikrát za sebou bez ohledu na změnu termínu. V poli popis prohlídky je text uložen přesně tak, jak byl zadán tj. např. do dvou sloupečků.
b) Trvání
Je vytvořena dočasná tabulka z uvedených podmínek a zkrácená. V závěru je uvedeno počet hodin potřebných pro všechny prohlídky.
c) Aktualizace
Je pravděpodobné, že všechny opravy nebyli realizovány ve stejném termínu, pak se dá použít tlačítko aktualizace. Opět je vytvořena dočasná tabulka z uvedených podmínek, kde máme možnost jednotlivé opravy navrhnout na aktualizaci a zbývající z tohoto balíku vyloučit. Nový termín dosadíme, až skutečně bude oprava provedena. Při aktualizaci je dosazeno aktuální datum a hotová oprava se dostává do tabulky hotových oprav kde je trvale archivována. Na základě již provedené opravy je možné provést ještě následnou opravu, protože buď přišlo na nedostatky a nebo se zařízení nepodařilo opravit.

Statistika

StatistikaV rámci statistiky můžeme pracovat nad jednotlivým strojem a v rámci událostí stroje vytvořit přehled, jaké opravy nebo prohlídky se uskutečnily na vybraném stroji. Pokud budeme evidovat i výměny a poruchy, je přehled kompletní. 

 

 

Výpis poruch

V dialogovém okně si zadáme termín ve kterém nás zajímají poruchy. Přes specifikaci LINKY a STROJE si určíme jaký přehled chceme, jestli potřebujeme všechny poruchy za den, za týden přes celý závod a nebo přes linku nebo samostatný stroj. Můžeme rozlišit mechanické nebo elektrické poruchy. Dál můžeme zvolit dvě sestavy výpisu poruch:
Výpis poruch - detailní popis s maximem informací
Souhrn poruch - přehledový výpis s časem a typem poruchy, vše s jednoznačnou identifikací stroje, pokud jsme zadali přehled přes celý závod a pod.

Materiál

Tabulka materiálu, kde se předpokládá jednoznačná vazba na sklad materiálu nejen fyzicky, ale i číselně a v názvosloví. Teprve při splnění těchto podmínek můžeme očekávat výraznější efekt při využití tohoto programu. Uvedená tabulka materiálu je jediná plně provázaná se všemi tabulkami, kde je vazba na materiál.
Platí to i pro materiál použitý při jednotlivých opravách. Klíčem je zde Skladové číslo materiálu. Pokud je skladové číslo odlišné od stávajících je začleněn materiál jako nový s tím, že název a jednotky jsou nahrazeny otazníky. Množství se opět přenáší z terminálu.

Klasifikace poruch

Rozeznáváme pro zatřídění opravy tři klasifikační druhy.

  • Typ chyby
  • Typ opravy
  • Typ příčiny

Jednotlivé typy jsou editovatelné a rozšiřovatelné podle potřeby závodu a slouží pro statistické vyhodnocení neplánované údržby. Pokud dojde k rozšíření počtu položek v klasifikaci poruch, tak přes tlačítko EXPORT DAT provedeme aktualizaci i na terminálu pro vkládání poruch. Navrhovaná klasifikace je uvedena dále.

Typ chyby
Typ opravy
Typ příčiny
Řízení (SPS,CNC,SMP,Ochrana řízení)
Defektní díl vyměněn
Chyba obsluhy
Software (program SPS, CNC apod.)
Defektní díl opraven
Chyba seřízení
Pojistky,ochrany, motory,spínače,pohony
Zařízení vyčištěno
Zkušební provoz
Signalizační díly Zařízení seřízeno
Opotřebení
Snímače
Nově nastartováno (znovu zapnuto)
Konstrukční vady
Instalace
Změna (přestaveno)
Teplota
Měřící technika
Zařízení zapojeno
Vlhkost
Řemeny
Ostatní Zásobování (vzduch, voda,olej)
Hydraulika
  Znečištění
Filtry, pumpy, ventily
  Špony
Doprava dílů,plnění,vyprazdňování
  Nedostatky hlídání obsluhy
Pneumatika
  Chybně zhotovené díly
Hřídele(dílenské kusy a nářadí)
  Mechanické poškození
Ložiska
  Nelze stanovit
Vedení (vodící lišty, pinoly,rolny)
  Špatná technologie
Těsnící prvky (gufera, O-kroužky)
  Odpojení/Připojení Zařízení
Nic pevného
   
Jiné
   
Strojní součásti
   
Obsluha
   

Popis programu pro evidenci poruch a ovládání Pagerů

K hlášení a evidenci poruch je plně využita stávající počítačová síť. Na serveru je zveřejněn a zpřístupněn adresář "Poruchy ". V tomto adresáři se nacházejí společné soubory pro všechny terminály tj. koncové počítače PC na kterých dochází k nahlašování poruch a pro program UDRZBA v databázi Acces.
Všechny tyto soubory vytváří program v databázi Acces "UDRZBA". K jejich vytvoření nebo aktualizaci dojde po stisku tlačítka "EXPORT" v hlavním menu programu. Na jednotlivých počítačích v rámci sítě je vytvořen adresář "Hlášení poruch " ve kterém je program Terminál.exe.
Každý tento program, má vlastní konfigurační soubor "Konfig.cfg". V něm jsou uloženy informace o datové cestě na server, kde leží data o linkách, strojích apod. Uživatelská hesla pro program na jednotlivém PC, datová cesta pro tisk hlášenek o nahlášených poruchách. Informace o sériovém kanálu má význam pouze u PC ke kterému je připojena radiostanice pro Pagery.
Program Terminál.exe vytváří ještě soubor "Udrzbar.cfg", v kterém jsou uloženy informace o Pagerech. Informace o Pagerech má význam pouze u PC ke kterému je připojena radiostanice pro Pagery.
A vybraném počítači PC ke kterému je připojena radiostanice pro Pagery, je ještě v adresáři "Hlášení poruch " umístěn program Termvys.exe. Tento program očekává ve stejném adresáři soubory "Konfig.cfg " a "Udrzbar.cfg ". Program musí být spuštěn na pozadí, po celou dobu, kdy chceme aby se poruchy přenášely na Pagery. Jeho zavření způsobí konec komunikace s radiostanicí. Činnost programu bude popsána dále.

Nahlášení poruchy

Pověřený pracovník spustí program Nahlášení Poruchy. Ikona - zástupce programu je vždy umístěna na hlavní ploše. Z menu se volba spouští přes tlačítko Nahlášení poruchy. Pokud bylo v konfiguraci použito heslo, je třeba ho vložit. Ve vstupním formuláři si vybereme příslušnou linku a stroj u kterého došlo k poruše. Čas ohlášení je předdefinován ze systémového času lokálního PC. Dále je třeba určit zda se jedná o poruchu elektrickou nebo mechanickou v políčku Typ poruchy elektrická. V případě poruchy mechanické je okénko prázdné, v opačném případě ho označíme kliknutím myší. Dále je třeba popsat stručně a výstižně poruchu. Poté již stačí potvrdit zadané údaje tlačítkem OK.
Po ukončení vkládání je provedena formální kontrola a podle konfigurace zajištěno vysílaní požadavku na Pagery a zajištěn tisk na vybrané tiskárně.

Převzetí pourchy

Pracovník údržby si na vybraném PC spustí nebo najde na liště program Nahlášení Poruchy. Ikona - zástupce programu je vždy umístěna na hlavní ploše. Z menu se volba spouští přes tlačítko Převzetí poruchy. Pokud bylo v konfiguraci použito heslo, je třeba ho vložit. Dostáváme nabídku všech nahlášených poruch.

Převzetí poruchyPomocí specifikace Linka a stroj můžeme vyhledat konkrétní nahlášenou poruchu. Pomocí tlačítka Zobraz se provede výpis nahlášených poruch dle specifikace. Pomocí myši si vybereme Nahlášenou poruchu a stiskneme tlačítko OK. Ve formuláři, který dostane k dispozici je jediné editovatelné okno s aktuelním datumem a časem PC. Pokud nechceme tento čas upravovat stiskneme tlačítko OK a tento čas je přiřazen k nahlášené poruše jako čas převzetí. Pokud je nahlášených poruch více, pokračuje v jejich přebírání až do úplného vyčerpání a nebo přes tlačítko STORNO ukončíme převzetí. Program ukončíme a nebo jej umístíme na lištu. Po převzetí poruchy je automaticky ukončeno periodické vysílání nahlášené poruchy do Pageru.

Ukončení poruchy

Ukončení poruchyPracovník údržby si na vybraném PC spustí nebo najde na liště program Nahlášení Poruchy. Ikona - zástupce programu je vždy umístěna na hlavní ploše. Z menu se volba spouští přes tlačítko Ukončení poruchy. Pokud bylo v konfiguraci použito heslo, je třeba ho vložit. Dostáváme nabídku všech Ukončených poruch.. Pomocí specifikace Linka a stroj můžeme vyhledat konkrétní nahlášenou poruchu. Pomocí tlačítka Zobraz se provede výpis nahlášených poruch dle specifikace. Pomocí myši si vybereme Ukončenou poruchu a stiskneme tlačítko OK. Ve formuláři, který dostane k dispozici je editovatelné okno s aktuelním datumem a časem PC pro ukončení poruchy. Pokud nechceme tento čas upravovat, doplníme ostatní údaje ve volbách Náhradní díly, Typ chyby, Typ opravy, Typ příčiny a stiskneme tlačítko OK. Pokud je nahlášených poruch více, pokračujeme v jejich ukončování až do úplného vyčerpání a nebo přes tlačítko STORNO ukončíme převzetí. Program ukončíme a nebo jej umístíme na lištu. 

Vysílání

VysíláníV případě potřeby je možné odeslat na vybraný Pager zprávu, která nesouvisí s nahlašováním poruch. K tomu slouží Volba Vysílání. Pokud bylo pro konfiguraci použito heslo, je třeba ho vložit. Pro který Pager je zpráva určena se označí křížkem a do volného políčka se vepíše text. Poté stačí již stisknout tlačítko Vyslat. Tlačítko nulování slouží pouze k programové inicializaci radiostanice.

Činnost programu při vysílání 

Program periodicky vysílá v intervalu 1 minuta všechny nahlášené poruchy. V případě že nelze předat zprávu radiostanici, vypíše tuto skutečnost do kontrolního okna a po 1 minutě opět pokračuje v patřičných pokusech. Vysílání se ukončí teprve po převzetí poruchy v programu Terminál.
V případě zpráv tj. po volbě vysílání je tato zpráva vyslána pouze jednou.