SW pro vizualizaci a řízení technologických procesů

Pro vizualizaci a řízení technologického procesu, následné ukládání dat a jejich zpracování používáme především tyto programy:

  1. Control Web 2000, Control Web 5 od výrobce Moravské přístroje a.s. Systém je vhodný pro vizualizaci průmyslových procesů a řízení v reálném čase, budování technologických informačních systémů a mnoho dalšího. Pro nasazení aplikace je třeba na koncovém počítači uživatele instalovat Runtime modul.
  2. Delphi - univerzální programovací nástroj pro PC jak pro technologické tak kancelářské aplikace s vazbou na řídící systémy přes COM, TCP a pod. Programovací nástroj Delphi používáme především při vytváření uživatelsky příjemných formulářů pro vstup a výstup dat u specielních aplikací, ale také pro řešení specifických uživatelských požadavků na vyhodnocení a zpracování dat. Velmi spolehlivé je ukládání a zpracování dat do standartních formátu databází pomocí příkazů SQL a jejich následné zpracování.
  3. C++ - pro programování specielních úloh pro řídící systémy PROMOS výrobce ELSACO Kolín. Jedná se především o centrály CCPU-03, CCPU-21, FCPU-02,03
  4.  Databáze Access pro vyhodnocení, správu a nebo zadávání dat pro následné zpracování řídícím programem Control Web nebo Delphi.  Používáme také pro samostatné specielní aplikace.