Skip to content

Alek CZ

English
Hlavní stránka arrow Služby-Produkty arrow Energetika arrow Energetický dispečink
Energetický dispečink, 1/4 hod. maximum Tisk

Základní koncepce vychází z nadřízeného PC u energetika a autonomně pracujících stanic nevyžadující trvalý kontakt s nadřízeným PC a to i z pohledu dlouhodobé archivace údajů.

Energetik může tedy sledovat jinou technologii nebo pracovat na PC s jinými programy a občas provést kontrolu okamžitého stavu a nic se nestane, když vypne počítač nebo restartuje PC. Pokud je zapotřebí trvalého dozoru ze strany obsluhy, je možné připojit samostatný nezávislý monitor, který může mýt volitelná přístupová práva.  

Ke sběru dat, regulaci a přenosu informací mezi podřízenými systémy mezi sebou a nebo dalšími dispečerskými monitory jsou použity moduly a prvky stavebnice PROMOS. Jako nadřízený systém zde funguje PC energetika. Podřízené systémy PROMOS jsou volně programovatelné řídící systémy nikoli automaty - podstatně širší prostor pro aplikaci. Díky ladícímu prostředí Z-World Dynamic C je práce s jednotlivými přerušovacími vektory, sériovými linkami a pod. velmi jednoduchá a umožňuje efektivně řešit nastolené problémy nejen při práci energetického dispečinku, ale také při vyhodnocení jednotlivých měřidel a nebo zajištění různých vazeb. Nadřízený počítač PC-AT není vůbec obtěžován, protože podřízené systémy PROMOS pracují po naprogramování zcela automaticky a dlouhodobě archivují data.

Energetický dispečink vyhodnocuje odběr celého závodu z hlediska okamžitého, doporučeného a průměrného odběru - výpočet se provádí vždy po příchodu impulsu a dále se vyhodnocuje cos(f) za poslední 1/4 hodinu a jako průměr za poslední hodinu. Okamžitý odběr hl. měření se ukládá ke statistickému zpracování. Každou 1/4 hodinu se ukládají spotřeby z jednotlivých měřených míst a nebo průměry.
K dispozici je i modul regulace, který veškerou svoji činnost zaznamenává do protokolu o regulaci. Jako návrh jsou k dispozici dva způsoby regulace s nastavitelnými parametry regulátoru. Regulace probíhá pomocí vlastní křivky a nebo se reguluje podle okamžitého a doporučeného odběru. Modul regulace pracuje s regulovanými skupinami, které se skládají z jednotlivých regulovaných míst a plánem regulace, který se mění podle potřeby např. změna priority regulačních skupin v závislosti na čase a ročním období. Při plném obsazení můžeme regulovat až 128 spotřebičů a nebo jenom 8.

Mohutným doprovodným nástrojem je měření ale především statistické vyhodnocení podružných měřidel - především elektroměrů. S podružnými měřidly se pracuje buď samostatně a nebo jsou sdruženy do energetických skupin. Z naměřených hodnot od jednotlivých agregátů lze pomocí aritmetických úkonů dosáhnout číselných hodnot, ale i grafických průběhů za jednotlivé technologické celky i výrobní střediska. Zvláště při porovnání a vyhodnocení těchto údajů můžeme včas a operativně zachytit nesrovnalosti v chodu výrobních zařízení, ale samozřejmě i celého střediska. Pro dosažení ucelenosti při práci s energiemi je možné definovat měřené místo nikoli jako 1/4 hodinové tj. s automatickým odečtem, ale též jako měsíční. Pro vybrané místo lze použít funkci liniového zapisovače tzn. určíme místo a periodu vzorkování v rozsahu 1 .. 900 sec. Při nestandardním provedení od 10 ms. Standardním nástrojem je i monitorování (zobraz. okam. hodnot) technologie pomocí technolog. schématu s možností nastavení limitu, barev a signalizace popřípadě zásahu. Při poklepnutí polohovacím zařízením (myší) na políčko s zobrazenou hodnotou, lze vyvolat graf s průběhem měřené veličiny za uplynulých 34 hodin.
    
Na každý měsíc je možnost vložení až tří samostatných odběrových diagramů (s hodinovým rozdělením) a všech parametrů s tím souvisejících včetně tolerančního pásma účiníku. Při práci s odběrovým diagramem můžeme postupovat několika způsoby. Můžeme provést kopii libovolného měsíce a tu upravit, nebo si za základ vezmeme skutečný odběr některého z předešlých měsíců a nebo vložíme hodnoty podle vlastního uvážení. Podle nastavené platnosti diagramu pro příslušný měsíc provedeme výpočet a porovnání s měsíčním a kvartálním limitem. Podle potřeby provedeme změny v jednotlivých hodinách a při opětovném výpočtu se nám promítnou změny podle platnosti do celkového součtu. Na každou hodinu v rámci energetického dne je možnost určit tarifní pásmo, vyhodnocení 1/4 hod. maxima a účiníku. Pro operativní řízení se používá regulační stupeň, popřípadě předem známá regulační opatření např. 2,3,4 apod. podle konkrétních podmínek. Pro výpočet faktur závodu a nebo jednotlivých středisek můžeme pro každý měsíc zadávat jejich konfiguraci včetně jednotlivých cen. V parametrech UT a TUV nastavujeme jak časové programy, tak útlumové křivky a žádané hodnoty.
Každý řídící systém registruje dobu zapnutí a vypnutí a předává ji nadřízenému systému ve formě protokolu o výpadcích.