Skip to content

Alek CZ

English
Hlavní stránka arrow Export dat
Export, Import dat - spolupráce s jinými programy Tisk

EXPORT dat

              Příslušná data ve vybrané tabulce můžeme převést do jiných programů. Můžeme je tam dostat v textovém tvaru podle druhu volby. Data se uloží do souboru, který si sami zvolíte včetně adresáře. Vytvořený textový soubor můžete zpracovat již dle Vašich schopností a možností.
IMPORT dat
import.jpg
        Data lze také importovat do datové struktury programu WODBER. Je to výhodné především v případech, kdy potřebuje znát rozložení odběru v jednotlivých tarifech pro potřebu fakturace a nebo sjednání optimalizovaných podmínek dodávky el. energie. Použití této vlastnosti - IMPORTU dat znamená, že nabízená práce s daty od dodavatele a nebo od jiných měřičů práce je nedostatečná pro naše rozhodování.

EXPORT dat

Pokud zvolíte export dat do EXCELU, je zapotřebí mít v AUTOEXEC.BAT nastavenou příslušnou cestu na program EXCEL.EXE. Dále je třeba v "Ovládacím panelu" a volbě " Místní nastavení" v oddílu "Čísla" nastavit "Desetinný oddělovač" na desetinou tečku nebo desetinou čárku podle toho jaké jsou Vaše zvyklosti. Pak se nám při exportu dat do jednotlivých buněk zapíšou nejen správně čísla, ale také se nám dobře budou vkládat různá čísla. Data z jednotlivých tabulek lze exportovat většinou ve dvou formátech.

  1. Textový formát s oddělovači – “ ;” jako samostatný soubor ve formátu 1/4 hod. údajů a nebo jako směnové součty.
  2. Vnitřní formát přímo do programu EXCEL. Pro tento případ jsou připraveny předdefinované listy a to samostatně pro denní, měsíční a roční tabulku. Exportovaná data jsou upravena podle toho, jaké období přenášíme. V případě tabulky den jsou to 1/4 hod. hodnoty. V případě tabulky měsíc směnové a dále rozlišujeme i export tabulky stavů. U roční tabulky se přenášejí směnové hodnoty za celý měsíc.

 

Je samozřejmě možné do programu EXCEL importovat textový soubor s 1/4 hod. hodnotami v textovém formátu za celý rok. Vyjde nám krásná tabulka s 367 řádky a 96 sloupci. V tuto chvíli jste zcela samostatní ve zpracování dat a na program WODBER můžete klidně zapomenout.

 

IMPORT dat
    

 import1.jpg

Data lze také importovat do datové struktury programu WODBER. Je to výhodné především v případech, kdy potřebuje znát rozložení odběru v jednotlivých tarifech pro potřebu fakturace a nebo sjednání optimalizovaných podmínek dodávky el. energie. Použití této vlastnosti - IMPORTU dat znamená, že nabízená práce s daty od dodavatele a nebo od jiných měřičů práce je nedostatečná pro naše rozhodování.