Skip to content

Alek CZ

English
Typový projekt Tisk

                    Na základě zkušeností z prezentace na výstavách AMPER Praha, MSV Brno a konzultací s zákazníky Vám nabízíme současné využití Vašeho staršího zařízení k regulaci odběru elektrické energie a našeho programu WODBER  pro optimalizaci, bilancování, analýzu odběru nejen elektrické energie, ale i měření teplot a jiných veličin. Používá se pro zpracování spotřeby energií jak u automaticky měřených odběrů tak i měsíčních odběrů s ručním odečtem. Součástí programu je i práce s stavy hlavních a podružných měřidel  k libovolné hodině a dni nazpět.

 thumb_ccpu-21-_bez_popisu.jpgthumb_ccpu-21_vnitrni_zapojeni.jpg

 

 

 

 

 

 

PROMOS RVm /0R
21.000,- Kč
Program WODBER 25.000,- Kč
   
Je zcela samozřejmé použití plnohodnotného regulátor v provedení s kompletním programem, 8 regulačními výstupy, 6 binárnímu vstupy, displejem a klávesnicí.
25.800,- Kč

Program WODBER
28.000,- Kč

 

            Z hlediska počtu vsupů a výstupů není systém z praktického hlediska omezen a běžně se používá k měření 60 - 100 binárních vstupů a pro regulaci 16 - 24 výstupů. Z hlediska programu WODBER omezení zatím není žádné. Takovýto systém se ale většinou navrhuje na míru podle stupně decentralizace sběru dat nebo regulace.

           Velmi zajímavé je také použití samostatného programu WODBER ve spolupráci s jinými sběrači dat na úrovni PC. Program je doupraven pro vazbu na jiné datové soubory a uživatel nepozná zda je sběr prováděn řídícím systémem PROMOS nebo jiným PLC s vazbou na PC.