Skip to content

Alek CZ

English
Hlavní stránka arrow Statistické zpracování
Tabulkové, grafické a statistické zpracování Tisk

              Program WODBER nabízí možnost statistického zpracování dat.

 wstatistika.jpg

 

    ODBĚRNÁ MÍSTA - pořadí 0 - 500
Den   1/4 hodinové, hodinové, směnové, denní, čerpání průběžné a limitu, tabulka cos(f), graf
Měsíc (pro měřené místo a měsíc v roce se určuje skutečná délka měsíce den, 
hod)
  směnové, denní, týdenní, měsíční, čerpání průběžné a limitu, cos(f), graf (spojitý, sloupcový), tabulka denních stavů – hl. odběr i v jednotlivých tarifech, normované denní průměrné teploty, vyhledání maxima v odběru ve 1/4 hod., hodině, v pásmu, export dat do EXCELU.
Kvartál   sumarizační tabulka s rozlišením na směny po měsících, bilance čerpání limitu, průběžné
Kvartální plánování   na základě již provedeného odběru je ve spolupráci s uživatelem provedena tabulková a grafická predikce pro případnou korekci kvartálního limitu kWh včetně korekce na odečet rozvodných závodů
Rok   sumarizační tabulka s rozlišením na směny po měsících
Období   směnové hodnoty sumarizační nebo průměry směnové, graf z 1/4 hod. odběrů
Okamžitý odběr - období   každých 8 sec. např. uložen největší okamžitý odběr pamatuje podstanice 6 dní nazpět - na PC vyhodnocení tabulka + graf přes období
Provozní hodiny   např. z množství odebraných kW pomoci výběrové funkce minima(uživatel určuje) výpočet času chodu příslušného stroje, kotelny, kompresorů a pod.
Editace dat
   
     
    ENERGETICKÁ STŘEDISKA
Měsíc - po skupinách    tabulka přes měsíc z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat
Kvartál - po skupinách   tabulka přes kvartál z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat
Rok - po skupinách   tabulka přes rok z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat
Kvartál - po měsíci   tabulka přes kvartál z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat
Rok - po měsíci   tabulka přes rok z jedné nebo několika energetických skupin, graf, export dat
Fakturace   vystavení faktury přes různé druhy energii a různé ceny pro jednotlivé fakturační skupiny
Vyúčtování   faktura rozvodných závodů se rozpouští na jednotlivá střediska jak pro 1/4 hodinové tak i měsíční odečty
     
    GRAFICKÉ POROVNÁNÍ
 
Odběrné místo - Dny,
Energetická skupina - Dny,
Energetická skupina - Dny - Plán,
Období - Energetická skupina,
Období - odběrné místo,
Odběrné místo - Měsíc
 
    PŘEHLEDY
Výkaz - Měsíc   tabulka hlavního odběru, přes celý měsíc, v tarifech práce, 1/4 hodina, cos(f)
Výkaz - Rok - Odběr   tabulka z libovolného počtu odběrů a typů - odběry měřidel po měsících
Výkaz - Rok - Stav   tabulka z libovolného počtu odběrů a typů - stavy měřidel po měsících
Regulační protokol den   přehled která skupina , jak dlouho, jak často byla regulována, výběr pro více skupin
Regulační protokol měsíc   přehled která skupina , jak dlouho, jak často byla regulována, výběr pro více skupin
Kontola odběru   Přehledová tabulka porovnává měsíční stavy měřidel (automaticky měřených) s odběrem dosaženým pomocí impulsů. Výsledkem je rozdíl v %, kWh, nastavení limitní hranice a libovolné přiřazení odběrů k stavům.
Export dat   do Excelu ze všech tabulek - metodou DDE, textové formáty do souboru 1/4 hod., směny
     
    KOMUNIKACE S PODŘÍZENÝMI SYSTÉMY
Přenos podstanic   přenos všech statistických dat ze všech podstanic
Energetický den   přenos dat v rámci energetického dne
Okamžitý odběr   přenos dat např. okamžitého odběru
Výpadky   aktuální tabulka výpadků
Regulace   aktuální protokol o regulaci
Liniový zapisovač   grafický průběh funkce liniový zapisovač - interval snímání 1 .. 900 sec. pro libovolné měřené místo

34 nazpět

 

  aktuální tabulka libovolného odběrného místa s grafem za 34 hod. nazpět