Skip to content

Alek CZ

English
Hlavní stránka arrow Služby-Produkty arrow Údržba v reálném čase
Údržba v reálném čase
Plánované prohlídky, výměny a opravy Tisk
Jsou založeny na termínech uvedených v jednotlivých kartách strojů nebo seskupení s vazbou na neplánované opravy. Základem jsou data o potřebě vykonat jednotlivé druhy prohlídek, oprav, seřízení, výměny náplně a pod. pro správný chod stroje. K přehlednosti přispívá i zpětné hlášení o výsledku plánované prohlídky následně možný i vznik i plánované opravy. Hotové prohlídky a opravy jsou pro potřeby statistiky dále archivovány. Pro příslušný datum je vždy k dispozici plán prohlídek s potřebným popisem práce a materiálu.
 
Operativní údržba Tisk
Využívá hlášení poruch přímo od obsluh strojů. Při tomto hlášení je hlavním bodem pro servisní personál informace na alfanumerickém displeji pageru a nebo vytištění hlášené poruchy na smluveném místě. Servisní personál je ihned informován a na textovém displeji pageru (ceny téměř stejné jako o numerického nebo jenom akustického) o místě - LINKA a zkráceném popisu závady. Jako velmi se účinné a jednoduché se osvědčilo využití počítačové sítě závodu k nahlášení, převzetí a ukončení poruch. Časy jednotlivých úkonů tj. nahlášení, převzetí a ukončení jsou archivovány. Nahlašování poruch provádí jak vedoucí výrobních úseků tak i pověření pracovníci (přístupové kódy). Pokud není rozvedena počítačová síť, může se k nahlášení použít samostatný průmyslový terminál. Obdobně je řešeno i přebíráním a potvrzování požadavků jednotlivými servisními pracovníky. Servisní personál po nahlášení poruchu převezme a po opravě může zpětně odhlásit a doplnit informace o průběhu opravy. Současně je přesně zjištěn čas potřebné reakce na požadavek, doba opravy a čas po který stroj nemohl pracovat. Statistické vyhodnocení poruch s různými podmínky je možné pro jednotlivé linky, stroje.
 
Datová struktura Tisk
Program využívá databázi ACCES, která je součástí programového balíku Office 97 nebo Office 2000. Program využívá počítačů v síti pod OS WIN 98, NT. Na jednom vybraném PC je vedena společná databáze.
Předpokladem datové struktury je rozdělení závodu na jednotlivé linky (může být i jedna), které se dále dělí na jednotlivé stroje, pracoviště nebo operace. Pro jednoznačné určení stroje je možno použít jeho identifikační číslo, tj. číslo základního prostředku v rámci závodu a nebo vazbu na identifikační číslo linky. IČ linky nebo stroje může být textového nebo číselného charakter.
Celý článek...
 
Popis činnosti programu ÚDRŽBA Tisk

dostupné činnostiÚvodní tabulka má tento vzhled a jednotlivé dostupné činnosti.

 

 

 

 

Nová data

Po volbě "Nová data" zakládáme jak novou kartu linky tak i v již existující lince jednotlivé stroje nebo pracoviště. Dostáváme se do formuláře LINKA na poslední záznam. Pomocí myši a nebo klávesou PgUp se dostaneme na nový záznam a tím můžeme založit novou LINKU, STROJ, PROHLÍDKU a nebo VÝMĚNU pro příslušnou linku a stroj.

Celý článek...