Skip to content

Alek CZ

English
Datová struktura Tisk
Program využívá databázi ACCES, která je součástí programového balíku Office 97 nebo Office 2000. Program využívá počítačů v síti pod OS WIN 98, NT. Na jednom vybraném PC je vedena společná databáze.
Předpokladem datové struktury je rozdělení závodu na jednotlivé linky (může být i jedna), které se dále dělí na jednotlivé stroje, pracoviště nebo operace. Pro jednoznačné určení stroje je možno použít jeho identifikační číslo, tj. číslo základního prostředku v rámci závodu a nebo vazbu na identifikační číslo linky. IČ linky nebo stroje může být textového nebo číselného charakter.
Na úrovni stroje nebo operace můžou být plánovány pravidelné inspekční prohlídky (seřízení, vizuální kontrola a pod.) a výměny jednotlivých komponentů (olejů, filtrů a pod.). Vlastní výměny mají vazbu až na použitý materiál a to jak z hlediska skladových čísel tak i plánovaného množství materiálu. Tyto údaje nám umožňují vytvářet sestavy v libovolných čas. intervalech.
Součástí datové struktury je vazba na operativní údržbu. Při nahlášení, převzetí a ukončení opravy se využívá karta stroje, členění na pracoviště nebo operace včetně identifikačního čísla stroje. Tímto prvkem jsou do informací o lince, stroji, pracovišti nebo operacích začleněny všechny údaje pro potřebu při rozhodování nebo plánování pravidelných prohlídek nebo oprav.
Po vykonání plánovaných prohlídek nebo výměn je výsledek zaznamenán do karty stroje nebo pracoviště. Pro další statistické zpracování je výsledek činnosti zatříděn do jednotlivých kategorií v tabulce "hotových oprav": bez závad, opraveno a neopraveno. V případě, že je třeba v návaznosti na plánovanou prohlídku provést opravu - kategorie "neopraveno" je automaticky založena plánovaná oprava stroje nebo pracoviště která, podléhá stejným kritériím jako plánovaná prohlídka.
Výsledek opravy je opět evidován v tabulce "hotové opravy" a v případě, že oprava se neuskutečnila - další technické problémy a nebo doporučení pracovníka provést na základě zjištění další opravu může být založena nová plánovaná oprava. Tímto postupem je uzavřen celý cyklus plánovaných prohlídek nebo výměn s vazbou na neplánovanou činnost - opravy, které jsou výsledkem plánovaných prohlídek.

Sestava prohlídek, výměn - dává přehled na příští období týdenní, měsíční a pod. jaké stroje a které komponenty prohlídnout tak, aby byly splněny požadavky výrobce tak i konkrétní podmínky u uživatele strojů.
Touto sestavou je vybaven příslušný pracovník, který je pověřen provést PROHLÍDKU nebo VÝMĚNU. Je zde jasně a jednoznačně uvedeno kde a co se má prohlédnout a zároveň je zde k dispozici místo pro záznam o prohlídce a místo pro podpis příslušného pracovníka.
Další sestava nám dává přehled o potřebných dílech nutných k pravidelné výměně vždy v příslušném období které si zvolíme. Tak máme možnost v předstihu provést kontrolu ve skladu a nebo nechat přiobjednat potřebné díly a materiál podle jednoznačně uvedené specifikace a identického skladového čísla. Další důležitou tabulkou je předpokládané trvání vybraných prohlídek a nebo oprav jak ukazuje následující sestava.

 

Údržba

 

 

Plán porhlídek

 

Plán materiálu

K takto již zavedené datové základně je připojen terminál (umístěný v provozu) pro evidenci poruch a nebo častěji se využívá stávající počítačové sítě pro hlášení poruch.

Terminál údržbaNahlášení poruch se uskutečňuje u vedoucího výrobní linky a nebo pověřeného pracovníka. Výběr linky a pracoviště je proveden ze společné databáze, připojeny potřebné údaje a podle potřeby proveden tisk na vybrané tiskárně a aktivizovány alfanumerické pagery. Servisní pracovník je informován přes pager o lince, stroji a poruše. Přes libovolná počítač v síti převezme poruchu. Dojde k ukončení aktivování pageru a je zaznamenán čas. Po opravě je na libovolném počítači provedeno ukončení poruchy a způsob opravy pro statistické zpracování.

Řízení pagerů je možné z libovolného počítače v rámci počítačové sítě závodu. Používá se standardní sériový kanál PC. Vedoucí pracovník údržby může pomocí funkce "Vysílání" odeslat konkrétní zprávu jednomu a nebo více servisním pracovníkům.