Skip to content

Alek CZ

English
Hlavní stránka arrow Poslední úpravy
Poslední úpravy Tisk

Krátký výčet posledních úprav v programu WODBER


Průběžné sledování – můžeme otevřít až 5 oken  - průběhů naráz. Další změnou je možnost archivování hodnot do souboru *.csv  pro další zpracování ručně nebo pomocí programu “Loger”
Tabulka Výkaz – měsíc, která se automaticky upravuje co do počtu sloupečků podle zadaných - požívaných tarifů.

Diagnostika poruch na komunikační lince a výpadků impulsů od hl. elektroměru.

Možnost změny archivace  Okamžitého odběru. v stanici PROMOS– výběr maxima nebo průměr.
Doplnění  regulace o funkci “DEON”.

Změny v používání energetických skupin. Automatické vytváření nových virtuálních odběrných míst podle definice v energetické skupině. Na takto vytvořené místo, může být použit standardní aparát jako pro jednotlivé měřené místo. Tabulky, grafy po 1/4  hodinách apod.

Ukládání nastavení v okně  Operativní řízení odběru a některé nové funkce grafu Operativy. Po spuštění programu a aktivaci Operativy – trojúhelníku, bude nastaven tak jak jsme měli nastaveno tj. tabulka, hodinový průběh, 1 hod. průběh apod.

Sledování operativního odběru - bez možnosti zásahu (pokud není povoleno připojení na počítačovou síť) lze provozovat i při připojení přes sériovou linku. Na serveru sítě se vytváří dočasný soubor, který zpracovávají ostatní programy.

Použití nové centrály CCPU-21 s integrovaným displejem a klávesnicí.
Spouštění programu s parametrem pro přenos dat umožňuje uživateli 5 možnosti.  Poslední úpravou je Servisní parametr pro přenos dat u řídících systémů PROMOS Line 2. Umožňuje přenést data na PC bez  jejich odstranění z podstanice tzn. vytvoří se kopie dat na PC za  období, kdy data nebyla stažena (přenesena) Master stanicí PC. Je třeba organizačně zajistit, aby nedocházelo k současnému přenosu dat v servisním režimu a  Master stanicí PC.

Nastavení IP adresy přes sériovou linku nebo TCP/IP protokol. S příslušným parametrem se uvolňuje i servisní režim v konfiguraci. Dálkové nastavení IP adresy je umožněno až specielním parametrem při Spouštění programu

Dálkové nastavení stavů hlavního měřidla.

Typový diagram. Nastává nová etapa při sjednávání odběrových diagramu u “Oprávněných zákazníků”. Diagram je připraven v konfiguraci (stávající diagramy jsou zatím přístupné, ale již ztratily i provázanost na statistiku. Typový diagram  umožňuje snížit náklady za odběr el. energie přesnějším stanovením odběru na základě skutečného odběru. Toleranční meze při návrhu diagramu, přehled tolerance v statistice – tabulka měsíc a poměrové grafy s uživatelem definovaným průměrem za vybrané dny dává dostatek nástrojů pro optimalizaci nákladů bez  nutnosti pravidelných zásahu do výroby.

Změny v regulaci. Každá regulační skupina má definovaný předpokládaný výkon  k regulaci. V plánu regulace si volíme zda regulovat podle výkonu a nebo zůstat u zvolené priority. Další volbou si můžeme změnit připojování spotřebičů po skončení regulace. Zachování priority  a nebo při připojování spotřebičů testovat, zda je k dispozici potřebný výkon. Pro připojování regulačních skupin a jejich postupné uvolnění je možné použít dva různé časy. Další změnou je  regulace podle priority  s možností regulace jednoho spotřebiče podle výkonu a nastavení v plánu regulace

Změny v zobrazení operativního průběhu odběru. Zůstalo zachováno přepínání  mezi textovým a grafickým zobrazením, ale textový režim byl nahrazen dispečerským. Byly doplněny některé potřebné údaje – posuďte sami.

Přímé připojení stanice PROMOS na síť Ethernet. V libovolném místě závodu je možné připojit sériovou linku RS 485 spojující jednotlivé podstanice přes konektor RJ 45 na počítačovou síť závodu.  Zjednodušené sledování a monitorování technologie jednotlivými  pracovníky bez složité kabeláže.

Periodický přenos dat na pozadí – v  konfiguraci programu a volbě  sériová komunikace si může uživatel zapnout periodické přenosy dat  na pozadí při nepřetržitě zapnutém programu WODBER. Dále si musí navolit periodu spouštění, která by měla být větší, než vlasti doba přenosu  “všeho ze všech ” podstanic.


Spouštění programu s parametrem pro přenos dat umožňuje uživateli dvě možnosti.  První možností je přenos všeho ze všech podstanic ihned po spuštění a druhá možnost je jako první varianta ale program WODBER je spuštěn na pozadí a po skončení přenosu je program ukončen. Tato druhá možnost nalézá uplatnění  především při spouštění časových úloh  OS WIN 98 a vyšší například jednou denně nebo jednou za týden v případě, že PC je zapnuto nepřetržitě. V opačném případě, kdy je PC zapínáno pouze pro práci a tento interval nám vyhovuje je možné spouštět program podle první varianty.

Export dat – Návrh odběrového diagramu v  programu WODBER z kvartálního nebo samostatný měsíční  a export do listu EXCEL a odesláni e-mailem k potvrzení rozvodným závodům. Export naměřených dat a nebo rozúčtování v závěrěčné podobě do  programu EXCEL. Např. roční data představují tabulku  s 367 řádky a 96 sloupci. V  tuto chvíli jste zcela samostatní ve zpracování dat a na program WODBĚR můžete klidně zapomenout. Vytváření grafů s průběhem vnitřní a venkovní teploty a spotřebou tepla v GJ pro jednotlivé haly včetně zařazení vlastních výpočtů např. na dennostupně.

Kvartální plánování - při práci s tabulkou Kvartál dostáváme nabídku na  statistiku  a nebo plánování. Je zde zobrazen odběr od začátku kvartálu a zbývající odběr je možné naeditovat z předešlých týdnů, dnů v rámci současného nebo minulého roku. K dispozici jsou i 3 různé grafy  pro podporu rozhodování.

Návrh odběrového diagramu - ve formuláři pro vložení odběrového diagramu jsou nástroje jeho návrh z hodnot dosažených v uplynulých měsících včetně grafického porovnání plánu odběru elektrické energie se skutečností. Pro odběratele, kteří sjednávají pouze kvartální diagram s průměrnými hodinovými hodnotami na všechny 3 měsíce najednou je k dispozici  i podpora návrhu kvartálního diagramu.

Měsíční vyhodnocení  odběru - pro každé odběrné místo  je možné si  definovat skutečný měsíc např. podle odečtu rozvodných závodů a ne jako energetický měsíc s odečtem od 22hod. do 22 hodiny. Pro každé měřené místo si můžeme nechat zobrazit tabulku stavů počínaje dnem a hodinou. Hodinu odečtu v rámci měsíce si můžeme samostatně volit. Hodi
na odečtu se ukládá do konfiguračního souboru pro každý měsíc a samostatné měřené místo.


Měsíční měření teploty - pokud měříme venkovní teplotu, můžeme využít přepínače volby  TEPLOTA / PRUMĚR. Z jednotlivých 1/4 hodinových teplot vezmeme teplotu která odpovídá 7 hod., 14 hod., a 2x v 21 hod. a součet podělíme 4. Výsledná teplota je v sloupečku PRUMĚR.

Měsíční vyhodnocení   plynu - u odběrného místa plyn za měsíc jsou k dispozici dvě tabulky. Tabulka STAVÜ / MĚSÍČNÍ ODEČTY. Při  volbě tabulky stavů dostaneme přehled, který se většině případů zasílá jako měsíční hlášení plynárenské společnosti. V případě tabulky odečtů se jedná o tabulku spotřeb za jednotlivé směny.

Výkaz stavy-odběry- zahrnuje v sobě tabulku přes libovolně vybraná měřená místa - nezáleží tedy na typu měřeného místa tj. přes jednotlivé energie. Výkaz je buď ve formě STAVŮ nebo ODBĚRŮ. Všechny měsíční měřidla se mohou kombinovat s měřidly 1/4 hodinovými při práci s tabulkami Energetická skupina měsíc, kvartál rok  a samozřejmostí je i export.

Zpracování regulačního protokolu - archivace a statistika sepnutí, archivace výpadků jednotlivých stanic.

Dynamická korekce okamžitého odběru u vybraných podružných binárních vstupů při měření okamžitých odběrů.


Dálková kontrola chodu jednotlivých provozů propojením se s jednotlivými podřízenými stanicemi pomocí modemu a telefonní linky.

Některé další  informace, které heslovitě popisují program jsou k nahlédnutí v informacích o koncepci_programu.