Skip to content

Alek CZ

English
WODBER
O programu Tisk
Ovládací ikonyProgram se spouští přes ikonu - zástupce programu. Po spuštění programu je na Vaší obrazovce a to trvale nad všemi aplikacemi k dispozici následující základní pruh nástrojů. Veškerá činnost programu na nadřízeném počítači je podřízena základní koncepci tj. nezávislosti na propojení s jednotlivými podstanicemi.
 
Konfigurace programu Tisk
Základní koncepce vychází z nadřízeného PC u energetika a autonomně pracujících stanic nevyžadující trvalý kontakt s nadřízeným PC a to i z pohledu dlouhodobé archivace údajů.

Energetik může tedy sledovat jinou technologii nebo pracovat na PC s jinými programy a občas provést kontrolu okamžitého stavu a nic se nestane, když vypne počítač nebo restartuje PC. Pokud je zapotřebí trvalého dozoru ze strany obsluhy, je možné připojit samostatný nezávislý monitor, který může mít volitelná přístupová práva.

                                                                  thumb_wkonfigurace.jpg

Celý článek...
 
Tabulkové, grafické a statistické zpracování Tisk

              Program WODBER nabízí možnost statistického zpracování dat.

 wstatistika.jpg

 

Celý článek...
 
Operativní řízení odběru Tisk
Operativní řízení odběrugrafický průběh plnění 1/4 hodiny, hodiny, regulační stupeň, výpis regulovaných skupin, volitelná velikost grafu, okamžitý, doporučený odběr v KW, datum, čas, poslední 4 hodiny v 1/4 hodinách, akustická signalizace, volba množství údajů ve výpisu, při překračování zápis do protokolu zpráv - aktivní na popředí, pasivní na pozadí…
 
Monitorování zobrazených hodnot Tisk
vizualizace technologie, okamžité hodnoty teplot, tlaků, odběrů, stavu regulace, ventilů apod., zobrazení hodnot je provázáno s grafickým průběhem za posledních 34 hodin nazpět, tolerancemi a pod., možnost zobrazení okamžitého odběru z podružných pulzních měřidel(elektroměry, vodoměry), dálkové řízení nebo ovládání ze schématu, při překračování limitních hodnot zápis do protokolu zpráv - aktivní na popředí, pasivní na pozadí…
 
Export, Import dat - spolupráce s jinými programy Tisk

EXPORT dat

              Příslušná data ve vybrané tabulce můžeme převést do jiných programů. Můžeme je tam dostat v textovém tvaru podle druhu volby. Data se uloží do souboru, který si sami zvolíte včetně adresáře. Vytvořený textový soubor můžete zpracovat již dle Vašich schopností a možností.
IMPORT dat
import.jpg
        Data lze také importovat do datové struktury programu WODBER. Je to výhodné především v případech, kdy potřebuje znát rozložení odběru v jednotlivých tarifech pro potřebu fakturace a nebo sjednání optimalizovaných podmínek dodávky el. energie. Použití této vlastnosti - IMPORTU dat znamená, že nabízená práce s daty od dodavatele a nebo od jiných měřičů práce je nedostatečná pro naše rozhodování.
Celý článek...
 
Ovládání stanice PROMOS - COMPACT Tisk


Další volby přes klávesy
Zakladni zobrazeni
F1, F2, F3, F4Operativni nastaveni Regulacni stupen

Nastaveni tarifu

Regulace ZAP/VYP

Mereni COS (f)Nastaveni parametru Uprava datumu

Param.Regulace

Test rele

Kalibrace_anal

Analog-Ofset

Analog-KonstTabulky Odber – IM - misto

Odber - IMPULSY

Odber - VYKON

Max 1/4 namerena

Cos (f) F1, F2

Vypadky napeti

Analog. mereni F1, F2

Analog. prevod

Odber - OKAM

 

Delka 1/4 hod

 

 
Poslední úpravy Tisk

Krátký výčet posledních úprav v programu WODBER


Průběžné sledování – můžeme otevřít až 5 oken  - průběhů naráz. Další změnou je možnost archivování hodnot do souboru *.csv  pro další zpracování ručně nebo pomocí programu “Loger”
Tabulka Výkaz – měsíc, která se automaticky upravuje co do počtu sloupečků podle zadaných - požívaných tarifů.

Diagnostika poruch na komunikační lince a výpadků impulsů od hl. elektroměru.

Možnost změny archivace  Okamžitého odběru. v stanici PROMOS– výběr maxima nebo průměr.
Doplnění  regulace o funkci “DEON”.

Změny v používání energetických skupin. Automatické vytváření nových virtuálních odběrných míst podle definice v energetické skupině. Na takto vytvořené místo, může být použit standardní aparát jako pro jednotlivé měřené místo. Tabulky, grafy po 1/4  hodinách apod.

Ukládání nastavení v okně  Operativní řízení odběru a některé nové funkce grafu Operativy. Po spuštění programu a aktivaci Operativy – trojúhelníku, bude nastaven tak jak jsme měli nastaveno tj. tabulka, hodinový průběh, 1 hod. průběh apod.

Sledování operativního odběru - bez možnosti zásahu (pokud není povoleno připojení na počítačovou síť) lze provozovat i při připojení přes sériovou linku. Na serveru sítě se vytváří dočasný soubor, který zpracovávají ostatní programy.

Použití nové centrály CCPU-21 s integrovaným displejem a klávesnicí.
Spouštění programu s parametrem pro přenos dat umožňuje uživateli 5 možnosti.  Poslední úpravou je Servisní parametr pro přenos dat u řídících systémů PROMOS Line 2. Umožňuje přenést data na PC bez  jejich odstranění z podstanice tzn. vytvoří se kopie dat na PC za  období, kdy data nebyla stažena (přenesena) Master stanicí PC. Je třeba organizačně zajistit, aby nedocházelo k současnému přenosu dat v servisním režimu a  Master stanicí PC.

Nastavení IP adresy přes sériovou linku nebo TCP/IP protokol. S příslušným parametrem se uvolňuje i servisní režim v konfiguraci. Dálkové nastavení IP adresy je umožněno až specielním parametrem při Spouštění programu

Dálkové nastavení stavů hlavního měřidla.

Celý článek...