Skip to content

Alek CZ

English
Podniková energetika Tisk
V oblasti podnikové energetiky jsou velké možnosti úspor jak v informační oblasti při vyhodnocení naměřených veličin, tak i při jemném dorovnání centrálně dodávaných energií na hodnoty se sjednanými podmínkami pomocí energetického dispečinku. Můžeme zpracovávat data v různé podobě jako jsou impulsy od měřičů spotřeby, nebo analogové hodnoty od teplot, tlaků, relativní vlhkosti jak od jednotlivých snímačů tak přes komunikační linku z vlastních měřičů např. tepla a nebo od vyšších automatizovaných celků (kompresorovna, chladírna, čistička odpadních vod a pod.). Cílem naší společnosti je Vám představit jeden z možných přístupů při řešení této problematiky nejen v energetice, ale i v oblasti celo závodové problematiky.
Hlavní podstatou energetického dispečinku je měření a vyhodnocení stavu zařízení, linek nebo veličin jako je teplota, tlak, odběry energií jak z hlediska času tak i z hlediska množství a kvality. Částečně samostatným úkolem je ekvitermní regulace teplot v jednotlivých prostorách a to nejen s využitím zpětné vazby od skutečné teploty ale především s použitím časových programů. Možná kombinace způsobu vytápění s nástěnnými soupravami na ohřev vzduchu je dnes snad již samozřejmostí. Aby tento systém řízení vytápění přinášel skutečný dlouhodobý efekt je nutné mít možnost z jednoho místa provádět kontrolu a nastavení jednotlivých parametrů.
Většina událostí se vyhodnocuje až poté, co se staly (mimo operativního řízení) a proto je velmi výhodné mít možnost se zpětně k těmto událostem vrátit. Pomocí programu WODBER je to nejen snadné ale i možné. Domníváme se, že takovéto zpětné kontroly a analýzy a především vědomí že je lze kdykoliv udělat jsou již sami osobě přínosem nejen pro operativní řízení a rozhodování, ale především pro správná a podložená rozhodnutí pro další rozvoj, údržbu nejen energetiky ale i závodu.