Skip to content

Alek CZ

English
Energetika
Energetický dispečink, 1/4 hod. maximum Tisk

Základní koncepce vychází z nadřízeného PC u energetika a autonomně pracujících stanic nevyžadující trvalý kontakt s nadřízeným PC a to i z pohledu dlouhodobé archivace údajů.

Energetik může tedy sledovat jinou technologii nebo pracovat na PC s jinými programy a občas provést kontrolu okamžitého stavu a nic se nestane, když vypne počítač nebo restartuje PC. Pokud je zapotřebí trvalého dozoru ze strany obsluhy, je možné připojit samostatný nezávislý monitor, který může mýt volitelná přístupová práva.  

Celý článek...
 
Podniková energetika Tisk
V oblasti podnikové energetiky jsou velké možnosti úspor jak v informační oblasti při vyhodnocení naměřených veličin, tak i při jemném dorovnání centrálně dodávaných energií na hodnoty se sjednanými podmínkami pomocí energetického dispečinku. Můžeme zpracovávat data v různé podobě jako jsou impulsy od měřičů spotřeby, nebo analogové hodnoty od teplot, tlaků, relativní vlhkosti jak od jednotlivých snímačů tak přes komunikační linku z vlastních měřičů např. tepla a nebo od vyšších automatizovaných celků (kompresorovna, chladírna, čistička odpadních vod a pod.). Cílem naší společnosti je Vám představit jeden z možných přístupů při řešení této problematiky nejen v energetice, ale i v oblasti celo závodové problematiky.
Celý článek...
 
Komunikační a vyhodnocovací program Tisk
Komunikační a vyhodnocovací program "WODBER" pracuje pod OS  XP nebo Vista. Nabízí ucelený přístup jak ke komunikaci, tak i ke statistickému zpracování naměřených dat. Obsahuje mnoho předem definovaných tabulek tak, aby jejich používání bylo co nejjednodušší, rychlé a snadné.
Celý článek...
 
Představení Tisk
Naše nabídka je zaměřena na, podnikovou energetiku - (elektrická energie-monitorování a regulace, ekvitermní regulace s časovými programy, měření jednotlivých druhů energií), na vyhodnocování chodu a prostojů výrobních zařízení, linek a na program pro archivaci a vyhodnocení naměřených dat.
Celý článek...
 
Typový projekt Tisk

                    Na základě zkušeností z prezentace na výstavách AMPER Praha, MSV Brno a konzultací s zákazníky Vám nabízíme současné využití Vašeho staršího zařízení k regulaci odběru elektrické energie a našeho programu WODBER  pro optimalizaci, bilancování, analýzu odběru nejen elektrické energie, ale i měření teplot a jiných veličin. Používá se pro zpracování spotřeby energií jak u automaticky měřených odběrů tak i měsíčních odběrů s ručním odečtem. Součástí programu je i práce s stavy hlavních a podružných měřidel  k libovolné hodině a dni nazpět.

Celý článek...